Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 9,9 7,5 6,1 5,9 7,0 10,8 13,1 10,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,0 5,3 4,3 4,1 4,9 7,6 9,3 7,7 - 8,6 6,5
Počet obyvatel 19269 19269 19144 19144 19197 19180 19183 19167 18917 18841 18914
- z toho v produktivním věku 13248 13232 13243 13293 13345 13312 13253 13190 12940 12747 12595
Výměra (ha) 20614 20614 20614 20614 20614 20614 20614 20615 20616 20620 20620
Hustota (obyv./ km2) 93.48 93.48 92.87 92.87 93.12 93.04 93.06 92.98 91.76 91.37 91.73
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.