Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 7,9 6,7 6,0 5,6 6,1 10,9 11,3 9,3 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
5,4 4,6 4,0 3,8 4,1 7,2 7,4 6,1 - 7,3 6,6
Počet obyvatel 34712 34712 35019 35278 35472 35856 36064 36306 36575 36575 36779
- z toho v produktivním věku 23760 23916 24115 24322 24472 24692 24772 24750 24625 24526 24333
Výměra (ha) 64812 64810 64809 64811 64810 64806 64808 64813 64814 64817 64817
Hustota (obyv./ km2) 53.56 53.56 54.03 54.43 54.73 55.33 55.65 56.02 56.43 56.43 56.74
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.