Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 11,7 10,6 8,3 6,9 8,2 16,2 12,7 10,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
8,6 7,7 6,0 5,0 5,9 11,7 9,2 7,9 - 8,9 7,5
Počet obyvatel 18737 18737 18668 18703 18726 18727 18736 18706 18645 18592 18501
- z toho v produktivním věku 13274 13287 13303 13365 13370 13364 13309 13242 13165 12994 12786
Výměra (ha) 18839 18838 18840 18840 18840 18840 18841 18840 18839 18838 18838
Hustota (obyv./ km2) 99.46 99.46 99.09 99.27 99.39 99.4 99.44 99.29 98.97 98.69 98.21
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.