Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 8,7 6,9 6,0 4,9 5,7 10,6 10,9 10,2 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
6,3 5,0 4,3 3,5 4,0 7,4 7,5 7,1 - 8,6 7,7
Počet obyvatel 15541 15541 15714 15859 16107 16317 16418 16524 16628 16732 16899
- z toho v produktivním věku 11006 11087 11174 11266 11451 11546 11580 11554 11454 11325 11265
Výměra (ha) 11199 11199 11198 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11201
Hustota (obyv./ km2) 138.77 138.78 140.33 141.59 143.8 145.68 146.58 147.53 148.45 149.38 150.87
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.