Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 15,3 14,0 12,9 10,3 10,0 16,4 16,7 15,2 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
10,5 9,5 8,7 6,9 6,7 10,8 11,0 10,1 - 11,4 10,5
Počet obyvatel 21141 21141 21263 21452 21570 21612 21684 21647 21573 21442 21364
- z toho v produktivním věku 14693 14831 14903 15063 15132 15197 15230 15122 14930 14808 14643
Výměra (ha) 32514 32513 32511 32511 32513 32513 32506 32499 32499 32496 32496
Hustota (obyv./ km2) 65.02 65.02 65.4 65.98 66.34 66.47 66.71 66.61 66.38 65.98 65.74
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.