Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 17,1 15,9 14,0 12,1 12,8 17,4 17,8 15,1 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
12,2 11,3 10,0 8,6 9,2 12,5 12,8 11,0 - 12,5 10,8
Počet obyvatel 27542 27542 27365 27293 27300 27201 27138 27119 26697 26560 26512
- z toho v produktivním věku 19378 19385 19365 19297 19320 19270 19152 19022 18670 18383 18118
Výměra (ha) 41729 41726 41726 41729 41730 41729 41722 41722 41725 41728 41728
Hustota (obyv./ km2) 66 66.01 65.58 65.41 65.42 65.18 65.05 65 63.98 63.65 63.53
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.