Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 8,4 7,5 6,8 5,6 6,7 10,0 10,0 8,2 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
6,2 5,5 5,0 4,1 4,9 7,3 7,3 6,0 - 6,6 5,4
Počet obyvatel 50387 50387 50343 50506 51061 51221 51326 51388 50486 50388 50426
- z toho v produktivním věku 36442 36497 36538 36614 37013 36955 36760 36524 35495 34955 34437
Výměra (ha) 74012 74010 74009 74008 74011 74004 74003 74004 74006 74018 74018
Hustota (obyv./ km2) 68.08 68.08 68.02 68.24 68.99 69.21 69.36 69.44 68.22 68.08 68.13
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.