Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 16,1 13,8 12,9 10,8 9,9 13,1 13,8 12,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
11,7 10,0 9,3 7,8 7,1 9,3 9,8 9,1 - 10,6 9,3
Počet obyvatel 72688 72688 72528 72683 73451 74166 74432 74534 74848 75670 76024
- z toho v produktivním věku 51700 51846 51647 51733 52374 52791 52606 52351 51900 51299 51614
Výměra (ha) 79353 79368 79361 79359 79360 79357 79350 79355 79356 79353 79353
Hustota (obyv./ km2) 91.6 91.58 91.39 91.59 92.55 93.46 93.8 93.93 94.32 95.36 95.8
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.