Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 11,8 10,4 8,1 8,1 6,7 12,7 13,1 12,0 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
8,2 7,3 5,6 5,6 4,6 8,7 9,1 8,3 - 10,6 9,4
Počet obyvatel 18632 18632 18720 18768 18800 18867 18846 18865 18641 18616 18561
- z toho v produktivním věku 13186 13254 13312 13390 13423 13427 13344 13300 13058 12892 12736
Výměra (ha) 21592 21591 21584 21585 21585 21586 21589 21588 21593 21594 21594
Hustota (obyv./ km2) 86.29 86.3 86.73 86.95 87.1 87.4 87.29 87.39 86.33 86.21 85.95
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.