Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 7,7 6,9 6,2 5,5 6,2 9,1 11,0 8,8 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
5,6 5,0 4,5 3,9 4,5 6,5 7,9 6,4 - 8,2 6,6
Počet obyvatel 41186 41186 41016 41218 41475 41577 41337 41301 41184 41112 41242
- z toho v produktivním věku 29197 29154 29184 29390 29449 29419 29071 28784 28482 28090 27713
Výměra (ha) 45779 45778 45778 45778 45778 45778 45778 45779 45779 45777 45777
Hustota (obyv./ km2) 89.97 89.97 89.6 90.04 90.6 90.82 90.3 90.22 89.96 89.81 90.09
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.