Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 7,2 5,8 5,9 6,2 7,3 11,6 10,9 9,6 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
5,3 4,3 4,4 4,5 5,3 8,4 7,9 7,0 - 8,0 6,0
Počet obyvatel 32999 32999 33211 33420 33715 33946 34154 34271 34331 34375 34300
- z toho v produktivním věku 23466 23522 23660 23829 23943 24004 23955 23831 23516 23211 22931
Výměra (ha) 23175 23175 23176 23174 23173 23174 23173 23174 23174 23176 23176
Hustota (obyv./ km2) 142.39 142.39 143.3 144.22 145.49 146.48 147.38 147.89 148.14 148.32 148
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.