Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 10,9 9,7 8,4 7,3 7,6 11,6 11,6 11,2 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,4 6,6 5,7 5,0 5,2 7,9 7,9 7,7 - 8,2 6,5
Počet obyvatel 12498 12498 12427 12402 12386 12404 12356 12345 12188 12106 12050
- z toho v produktivním věku 8542 8512 8521 8507 8502 8503 8515 8502 8328 8265 8132
Výměra (ha) 18506 18506 18506 18507 18508 18508 18506 18504 18509 18513 18513
Hustota (obyv./ km2) 67.53 67.53 67.15 67.01 66.92 67.02 66.77 66.72 65.85 65.39 65.09
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.