Socioekonomické ukazatele


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nezaměstnanost (%) 11,2 9,6 8,6 6,9 7,6 13,9 12,8 11,4 - - -
Nezaměstnanost (%)
(podle nové metodiky MPSV*)
7,8 6,6 5,9 4,8 5,2 9,5 8,7 7,8 - 9,0 8,3
Počet obyvatel 10676 10676 10727 10773 10864 10938 10983 11032 11064 11091 11172
- z toho v produktivním věku 7477 7537 7530 7574 7626 7676 7692 7686 7647 7571 7532
Výměra (ha) 14381 14381 14378 14379 14379 14379 14379 14372 14373 14368 14368
Hustota (obyv./ km2) 74.24 74.24 74.61 74.92 75.56 76.07 76.38 76.76 76.98 77.19 77.75
*) Údaje potřebné pro výpočet nezaměstnanosti za roky 2012 a 2013 nedalo MPSV, resp. ÚP ČR k dispozici. Od roku 2013 došlo ke změně metodiky, kdy se podíl uchazečů počítá ne proti počtu ekonomicky aktivních obyvatel, ale proti počtu obyvatel ve věku 15-64 let. Proto byly dosavadní údaje za předchozí léta přepočteny i tímto postupem a jsou uvedeny v samostatné řádce. Údaj za rok 2013 je vypočten z dat za březen 2014.