Nezaměstnanost v r. 2011 v obcích Místní akční skupina Hlinecko, o. s.


Nezaměstnanost v r. 2011 (v %)
   
7,72 - 10,13
   
10,13 - 11,02
   
11,02 - 12,57
   
12,57 - 13,24
   
13,24 - 15,99
   
15,99 - 17,42
Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (nezaměstnanost), Český statistický úřad (počet obyvatel, výměra), ČÚZK (hranice obcí)
Aplikace: SEAL, s.r.o.
Mapka byla vytvořena jako ukázka technické pomoci pro tvorbu integrovaných strategií MAS a není určena ke kopírování ani k dalšímu šíření. V případě zájmu o využití se na nás obraťte.