Hustota obyvatel v r. 2013 v obcích Místní akční skupina Bojkovska""


Hustota obyvatel v r. 2013 (v ob./km2)
   
12,31 - 20,13
   
20,13 - 39,94
   
39,94 - 57,70
   
57,70 - 66,46
   
66,46 - 83,97
   
83,97 - 108,28
Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (nezaměstnanost), Český statistický úřad (počet obyvatel, výměra), ČÚZK (hranice obcí)
Aplikace: SEAL, s.r.o.
Mapka byla vytvořena jako ukázka technické pomoci pro tvorbu integrovaných strategií MAS a není určena ke kopírování ani k dalšímu šíření. V případě zájmu o využití se na nás obraťte.